Skip to main content

AkulakuVietnam

Credly member since July 2020

About Me

Akulaku – ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ mua trả góp, vay tiền online không cần thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam. Website: http://akulaku.vn/ Địa chỉ: 37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Phone: +84 1900636627 Email: admin@akulaku.vn