Skip to main content

Mens en Communicatie

Credly member since March 2016

About Us

De doelstellingen van Mens en Communicatie en de OAC zijn gedurfd: je levenshouding en je taal wendbaarder maken zodat je sneller en doeltreffender reageert, helder en duidelijk uit wat jij wilt of nodig hebt, achterhaalt wat anderen willen of nodig hebben, verwachtingen omzet in strategieën en diepere betrokkenheid en bevoegdheden creëert bij collega’s.